מאזן מפגשים בליגה

  • 50
  • 36
  • 39
  • 39
  • 36
  • 50