מאזן מפגשים בליגה

  • 10
  • 12
  • 20
  • 20
  • 12
  • 10